Leden

Via onderstaande telefoonnummers kunt u meer informatie over het lidmaatschap krijgen.

Voorzitter: 070 3259859

Secretaris: 070 3298330

Email: depioniers.denhaag@gmail.com


De contributie bedraagt slechts € 120,- per jaar en eenmalig een entreegeld van € 12,-.Alleen toegankelijk voor leden