Leden

Via onderstaande telefoonnummers kunt u meer informatie over het lidmaatschap krijgen.

Voorzitter: 070 3688468

Secretaris: 070 3463479

Email: depioniers.denhaag@gmail.com


De contributie bedraagt slechts € 130,- per jaar.Alleen toegankelijk voor leden