TermenArrête Stop; blijf liggen, rol niet verder.

Avoir l’avantage (de voordeelsituatie hebben) Hierbij heeft u meer boules dan uw tegenstander, of bij een gelijk aantal heeft u een punt op het terrein liggen.

Balancier De armzwaai beweging.

Bâtard Een punt dat niet goed maar ook niet slecht is. De tegenstander aarzelt of hij zal schieten of niet.

Biberon Hierbij liggen boule en but tegen elkaar aan.

Bien joué Mooie bal, goed gespeeld. Vooral veel zeggen in Frankrijk.

Bombardier Goed tireur.

Bouchon Andere naam voor but.

Boule (bal, bol, kogel) De metalen bal waarmee petanque wordt gespeeld.

Boule avant Een boule ervoor is een boule d'argent (van zilver).

Boule de fort Een variant van jeu de boules uit het Maine-Loiregebied.

Boules collées (kleefballen) Boules die helemaal tegen elkaar liggen.

Boules glissés (gladde boules) Boules die geen groeven hebben.

Boules quadrillées(ruwe boules) Boules met veel groeven.

Bouliste Jeu de bouler.

Boulodrome Jeu de boules-speelterrein.

Boulomane Jeu de boules-liefhebber.

Bovenhands spelen zie jouer sur main.

But of Bouchon, Cochonnet, Gari, Jack, Petit, Tetard (doelballetje, mikballetje) Het kleine houten balletje dat bij petanque als doel dienst doet.

Canonnier Goed tireur.

Carreau Na het tireren ligt de geworpen boule op de plaats van de geraakte boule.

Caresser De andere boule aaien.

Cochonnet Andere naam voor but.(Letterlijk Varkentje)

Couloir De haag gevormd door toeschouwers.

Chiqué Andere boule net geschampt.

Demi-portée Halfhoge boule naar punt tussen cirkel en but zo dat deze halverwege de werpcirkel en het but neerkomt en verder rolt.

Donnée Plaats op het terrein waar de boule neerkomt of wil laten neerkomen.

Doublette Een team dat uit twee spelers bestaat.

Enlever Weghalen.

Être court Te kort.

Être long Te lange boule.

Faire les mains Twee tegen een spelen.

Fanny Embrasser, baiser of faire Fanny. Uitdrukkingen die gebruikt worden als je een partij met 0-13 verliest en Fanny's billen moet kussen.

Fuser Een boule die wegrolt, na over een obstakel gegleden te zijn.

Gagner Uitroep van het team wat het dertiende punt maakt. Vooral niet te vroeg roepen!

Gagner le point (het punt winnen) Een boule dichterbij leggen dan die van de tegenstander.

Gari Andere naam voor but.

Glisser Rollend pointeren naar 8 meter vanaf donnée op 3 meter.

Jack Andere naam voor but.(Engels)

Jeu Provençal Een spel dat op petanque lijkt en gespeeld wordt op een terrein van 15 x 21 m. Men pointeert op één voet. Tireren gaat met een aanloop van drie passen vanaf de werpcirkel.

Jouer 'sur main' (bovenhands spelen) Spelen met de rug van de hand naar de grond gekeerd.

Lâcher Rollend pointeren naar 6 meter vanaf donnée op 3 meter.

Let Andere naam voor but.

Lyonnaise Ook wel jeu de boules genaamd. Is een spel met grote boules.

Marquer les boules, le but (het but of de boules markeren) Twee streepjes die elkaar kruisen en op het terrein onder de boule of het but getrokken worden om zo de plaats ervan aan te geven.

Mène (werpronde) De periode vanaf het werpen van het but tot het moment waarop de laatste boule geworpen is en waarna het but opnieuw moet worden geworpen.

Milieu De 'middelste speler' in een triplette, die zowel plaatsen als schieten kan.

Oreille Een boule boven opzij raken b.v. om but te laten liggen.

Pailler Meten met een takje of een strootje.

Palet Een palet behalen betekent een carreau maken.

Pas droit Niet recht gegooid.

Petit Andere naam voor but.

Pointeur Een plaatser.

Portée Een worp van een boule die dicht bij het but neerkomt.

Poussette Andere boule een klein zetje geven.

Raser Rakelings langsschieten.

Rond (werpcirkel) Cirkel waar vanuit gegooid wordt en waar men met beide voeten in moet staan.

Roulette Rollend spelen.

Sautée Over andere boule heen op ijzer tireren

Sport-boules Een variant van jeu de boules uit de omgeving van Lyon.

Stries Groeven in de boule (doorgaans 0 - 4).

Sur la tête Ander boule bovenop geraakt

Tetard Andere naam voor biberon.

Tête à tête Eén tegen één. Elke speler speelt met drie boules.

Tirer (tireren) Een boule of but raken met de bedoeling deze in een andere positie te spelen.

Tireur Een speler die voornamelijk schiet.

Tirer à la rafle Over de grond tireren.

Tirer au fer Direct op ijzer ander boule raken.

Toucher Raken

Tourner une boule Links of rechts effect geven, zodat de boule een bocht naar links of rechts maakt.

Triplette Een team dat uit drie spelers bestaat. Elke speler speelt met twee boules.

Turenne Graaf de La Tour, vicomte de Turenne (1611-1675).

Viser Richten.

"De Pioniers" Oudste nederlandse Jeu de Boulesclub